Voorwaarden

TRANSPORTEN:
Voor binnenlandse vrachten: AVC
Voor buitenlandse en grensoverschrijdende vrachten: CMR
Indien exceptioneel- transport: ook AVET
Alle voorwaarden kunnen voor de transactie opgevraagd worden.
Downloaden is mogelijk via www.sva.nl,
Na opdracht wordt aangenomen dat men bekend is met de inhoud van de voorwaarden.

OP- EN OVERSLAG:
Voorwaarden Op- en Overslag via link :
www.kvk.nl

+31 (0)492 34 12 43